Regulamin

 1. Zamówienia w sklepie realizowane są przez dystrybutora kawy Attibassi w Polsce - firmę PixelCaffe Maria Straus-Bienias, z siedzibą w Tychach przy ul. Piłsudskiego 43/153 zwaną dalej PixelCaffe
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i  przesłanie go do nas poprzez kliknięcie przycisku "wyślij zamówienie".
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane od rana następnego dnia roboczego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wybranych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.
 5. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Wystawiamy faktury VAT.


Ochrona danych osobowych

PixelCaffe zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji "Polityka Prywatności". 

Zwroty

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
Reklamacje dotyczące różnic zawartości paczki z zamawianym towarem prosimy zgłaszać do Działu Obsługi Klienta. Numer telefonu: 664 642 082  w dni robocze od 9.00 do 17.00.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Wysyłka

Kładziemy bardzo duży nacisk na zminimalizowanie czasu oczekiwania na zamówione produkty.

Na CZAS OCZEKIWANIA składa się:

 • CZAS REALIZACJI zamówienia przez nasz Dział Obsługi Klienta
 • CZAS DOSTARCZENIA przesyłki przez kuriera firmy Fedex w przypadku przesyłek krajowych.
 • Standardowy CZAS REALIZACJI zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
Uwaga! Proszę uwzględnić, iż nasi dostawcy NIE pracują w soboty, niedzielę i święta.
 • CZAS DOSTARCZENIA PACZKI przez kuriera (na terenie Polski) to 24-48 godzin w dni robocze (w soboty paczki NIE są doręczane). W sytuacji, kiedy kurier nie zastanie adresata - zostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych. Osobom pracującym zalecamy podawanie adresu DOSTAWY do firmy, w celu zidentyfikowania miejsca dostawy, co przyśpieszy doręczenie przesyłki.

Polityka Prywatności serwisu www.prawdziwa-kawa.pl

 1. Definicje

  1. Serwis – strona internetowa lub aplikacja działająca w domenie www.prawdziwa-kawa.pl oraz jej subdomenach.

  2. Administrator Serwisu – PixelCaffe Maria Straus-Bienias, ul. Piłsudskiego 43/153, 43-100 Tychy, NIP: 646-258-55-35, e-mail kontaktowy: zamow@prawdziwa-kawa.pl .

  3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których korzysta on z Serwisu.

  4. Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
  6. Urządzenie – przedmiot/urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

  7. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego w oparciu o Regulamin i przepisy prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym może zostać zawarta umowa na świadczenie usług.

 2. Rodzaj zbieranych informacji

  1. Informacje związane z wykorzystaniem plików Cookies oraz piksela Facebook'a (patrz rozdział VI).

  2. Dane podawane przez Użytkownika niezbędne do realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu. Są to dane wprowadzane w formularzach zamieszczonych w Serwisie, a zakres i obligatoryjność ich podania jest każdorazowo warunkowana przez specyfikę danej usługi.

 3. Dane osobowe

  1. Dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu są przetwarzane przez PixelCaffe Maria Straus-Bienias, ul. Piłsudskiego 43/153, 43-100 Tychy, NIP 646-258-55-35, który jest administratorem tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług (np. wysyłki zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, obsługi płatności, itp.).

  3. Serwis oraz jego Administrator nie udostępniają żadnych danych o Użytkownikach innym podmiotom, z wyłączeniem sytuacji, w których przekazanie danych jest niezbędne do realizacji usług zamawianych przez Użytkownika, anonimowych danych związanych z analizą ruchu w Serwisie oraz sytuacji, w której o dostęp do danych występują podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa. W szczególności Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

  4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej. 

  5. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

  6. Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych.

  7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  8. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  9. Użytkownik ma prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   - przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

  10. Administrator oświadcza, że:
   - przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
   - zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   - przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  11. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.

  12. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

  13. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.


 4. Cele i zakres przetwarzania danych

  1. Przekazane dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu. Dotyczy to zwłaszcza usług z obszaru zautomatyzowanej obsługi zamówień przez platformę B2B, sklep internetowy, newsletter oraz pozostałych usług świadczonych w Serwisie, w tym do:

   • realizacji działań promocyjnych Administratora lub innych podmiotów współpracujących z Administratorem, gdzie Administrator jest podmiotem realizującym te działania.

 1. Zasady bezpieczeństwa

  1. Administrator podejmuje działania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

  2. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, by korzystając z publicznie dostępnych sieci i komputerów (np. w bibliotece, kawiarence internetowej, itp.) nie zapamiętywać danych wpisywanych w formularzach i usunąć historię odwiedzanych stron.

 1. Informacje związane z Cookies (polityka cookies)

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są na Urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając Serwis. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz pozwalają nam na analizę ruchu oraz danych statystycznych w jego obrębie.

  2. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, pamiętaj jednak, że może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonowania Serwisu.

  3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
   - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   - marketingowych,
   - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
   - zapewnienia prawidłowego działania Strony.

  4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. (siedziba - USA) lub Facebook Ireland (siedziba - Irlandia)).

  6. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz pod tym adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 1. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
- piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
- kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu.

Logi serwera
1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą niniejszej Polityki prywatności są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Tychy, dnia 23.05.2018 r.


W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna pod adresem www.prawdziwa-kawa.pl


prawdziwa kawa instagramSmaczna czyli prawdziwa kawa na Instagramie: